Veien videre

Vi kartlegger mulighetene til enkeltmennesket innen ulike bransjer. Våre dyktige medarbeidere søker potensialet i det hele mennesket. Vi vil hjelpe hvert enkelt menneske med å finne sin egen vei videre i livet, som aktive og deltagende medborgere i samfunnet.

Veien videre

Vi kartlegger mulighetene til enkeltmennesket innen ulike bransjer. Våre dyktige medarbeidere søker potensialet i det hele mennesket. Vi vil hjelpe hvert enkelt menneske med å finne sin egen vei videre i livet, som aktive og deltagende medborgere i samfunnet.