Vår visjon:

Jobbe kontinuerlig med pedagogisk utvikling

Gjennom våre samarbeidspartnere søker vi kompetanseheving og utvikling innen pedagogisk tilnærming. Vårt fokus er å se det hele mennesket og la den enkelte selv finne forme sin egen fremtid. Vi søker potensialet i enkeltindividet, og må derfor hele tiden arbeide for god og trygg relasjon mellom oss og de vi møter. Gjennom dette vil en oppleve mestring og tro på at en kan oppnå kompetanse og et yrkesaktivt liv.

Verdiene våre

Vi i Futurum vil sikre alle menneskers mulighet til å bidra i samfunnet. Dersom en har mistet retningen i livet, ønsker vi å tilrettelegge for at hvert enkelt menneske finner sin rolle i samfunnet og en vei videre.

Vårt team har kompetanse og erfaring innen utdanning, barne- og ungdomsarbeid og næringsliv. Vi bygger arbeidet vårt på gode og trygge relasjoner mellom mennesker. Vi arbeider målrettet for å skape mestringsopplevelser for den enkelte, for å hjelpe til med egenutvikling i et miljø med gode rammer.

Relasjon

Mestring

Utvikling

Vår visjon:

Jobbe kontinuerlig med pedagogisk utvikling

Vi i Futurum vil sikre alle menneskers mulighet til å bidra i samfunnet. Dersom en har mistet retningen i livet, ønsker vi å tilrettelegge for at hvert enkelt menneske finner sin rolle i samfunnet og en vei videre.

Vårt team har kompetanse og erfaring innen utdanning, barne- og ungdomsarbeid og næringsliv. Vi bygger arbeidet vårt på gode og trygge relasjoner mellom mennesker. Vi arbeider målrettet for å skape mestringsopplevelser for den enkelte, for å hjelpe til med egenutvikling i et miljø med gode rammer.

Verdiene våre

Vi i Futurum vil sikre alle menneskers mulighet til å bidra i samfunnet. Dersom en har mistet retningen i livet, ønsker vi å tilrettelegge for at hvert enkelt menneske finner sin rolle i samfunnet og en vei videre.

Vårt team har kompetanse og erfaring innen utdanning, barne- og ungdomsarbeid og næringsliv. Vi bygger arbeidet vårt på gode og trygge relasjoner mellom mennesker. Vi arbeider målrettet for å skape mestringsopplevelser for den enkelte, for å hjelpe til med egenutvikling i et miljø med gode rammer.