Verdiene våre

Våre dyktige medarbeidere kan bistå dere med å finne veien videre. Vi har kompetanse innen barn og ungdomsarbeid og ønsker å bygge gode relasjoner med barn og hjelpe dem med å utvikle seg fremover i et trygt og godt miljø.

Futurum – Din fremtid.

Kompetanse

Trygghet

Relasjon

Mestring

Utvikling

Samspill

Vi kan tilby

Maskinførerutdannelse

Truckførerutdannelse

Kranførerutdannelse

Oppfølgning av «enkeltindivider»

Aktivitetsdager

Dokumentert opplæring

Førerkortopplæring

Kursløsninger

Arbeidstrening – Gismarvik og/eller i kombinasjon med næringslivet

Vi skal

Være bindeleddet mellom ulike etater/skoler og næringslivet

Jobbe kontinuerlig med pedagogisk utvikling

Tilby løsninger som næringslivet ser fordelaktige

Utvikle tilpassende læreplaner

Verdiene våre

Kompetanse

Trygghet

Relasjon

Mestring

Utvikling

Samspill

Vi kan tilby

Maskinfører
utdannelse

Truckfører
utdannelse

Kranfører
utdannelse

Oppfølgning av
«enkeltindivider»

Aktivitetsdager

Dokumentert opplæring

Førerkort
opplæring

Kursløsninger

Arbeidstrening – Gismarvik og/eller
i kombinasjon med næringslivet

Vi skal

Være bindeleddet mellom ulike etater/skoler og næringslivet

Jobbe kontinuerlig med pedagogisk utvikling

Tilby løsninger som næringslivet ser fordelaktige

Utvikle tilpassende læreplaner