Yrkesopplæring og oppfølging på arbeidsplass

Vi tilbyr opplæringspakker tilpasset næringslivets behov. Vi gir dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr, tilpasset behovet hos arbeidsgiver.

Opplæringen og arbeidstrening gis på våre områder på Odland industripark og hos våre samarbeidsaktører. Vi har utstyr, maskiner og verktøy som er nytt og tilrettelagt for dagens arbeidsmarked.

Videre tilbyr vi oppfølging på anlegg i oppstarten av arbeidsforholdet og sammen med deltageren bistå vi i opplæringsarbeidet på arbeidsplassen.

Våre ansatte har erfaring fra anleggsbransjen, kjenner arbeidsmengden og arbeidspresset som ligger på levering av gode tjenester. Det gjør at gjennom et opplæringskurs hos oss vil arbeidsgiver få bistand i arbeidet med opplæring av nye fremtidig ansatte.

Målet med denne typen opplæring er at vi reduserer avstanden mellom næringslivets krav og forventninger og den enkelte deltagers ståsted. Det vil øke rekruttering til bransjen og gi flere deltagere gode opplevelser i oppstarten av et nytt arbeidsforhold.

Dokumentert opplæring

I dag er bedrifter og arbeidsgivere lovpålagt å sørge for at ansatte får opplæring, praktisk øvelse og de instruksjoner som er nødvendig for å utføre et arbeid på en trygg og sikker måte. Riktig opplæring bidrar til reduksjon av ulykker, skader og sykdom.

Når en arbeidstaker skal utføre risikofylte arbeidsoppgaver eller bruke arbeidsutstyr som ved bruk kan føre til skader, stilles det krav til dokumentert opplæring.

Vi tilbyr dokumentert opplæring etter §10-1 og 10-2 i Forskrift om utførelse av arbeid.
Vi gir praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen gir kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

Etter endt opplæring utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til forskriften.

Vi tilbyr bl.a. dokumentert opplæring i bruk av:

 1. Håndverktøy:
  • Motorsag, ryddesag, fliskutter, vinkelsliper, skrutrekker, bajonettsag, vibroplate.
 1. Tilleggsutstyr til masseforlytingsmaskiner:
 • Rotortilt, tømmerklype, pigghammer, kosteutstyr til hjullaster, brøyteskjær og hydraulisk gaffel.
 1. Bruk og vedlikehold av sveiseapparat
 2. Bruk og vedlikehold av sandblåser
 3. Bruk av løfteutstyr til bil, ATV og tohjuling
 4. Bruk av ATV og UTV

Kurset tilpasses arbeidsgivers behov, og deltagers bakgrunnskunnskaper og erfaringer. Vi legger også til rette for individuell opplæring og opplæring for grupper.

Send oss gjerne en forespørsel for mer informasjon og pristilbud.

Maskinførerbevis

Maskinførerkurs gir god innsikt i maskinenes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. For å unngå uhell og ulykker i forbindelse med arbeid med masseforflytningsmaskiner setter kurset søkelys på grunnopplæring i sikker bruk av disse. Ved bestått kurs oppnår man meskinførerbevis, som igjen kan øke muligheten for fast jobb, bedre sikkerhet på arbeidsplassen og trygghet for deg som ønsker å arbeide med masseforflytningsmaskiner.

Sikkerhetsopplæring
Sertifisert sikkerhetsopplæring er lovpålagt for alle som skal kjøre masseforflytningsmaskiner med større motoreffekt enn 15 kW.
Vi tilbyr denne type opplæring for maskintypene M2, M4 og M6, for grupper og enkeltpersoner.

Målet med kurset er at deltagerne skal ha grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av masseforflytningsmaskiner. Sikkerhetsopplæringen består av en teoretisk opplæring med avsluttende prøve og en praktisk del med avsluttende praktisk prøve.

Opplæringen ser slik ut:

 • 32 timer teoretisk opplæring, med avsluttende teoretisk prøve
  • Modul 1.1 – teori, 8 timer
  • Modul 2.1 – teori, 24 timer
 • 8 timer teoretisk og praktisk opplæring
  • Modul 3.1

Etter at deltageren har gjennomført og bestått teoretisk prøve modul 1.1 og 2.1, samt gjennomført modul 3.1, kan praktisk opplæring starte.

 • 40 timer praksis, med avsluttende praktisk prøve

Vi legger til rette for den enkelte deltager og kan bidra med arbeidstrening og mengdetrening for å øke muligheten for varig arbeid i etterkant av gjennomført kurs.

Ta kontakt for pris og oppstart.

Truckførerkurs

Alle som skal føre truck i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle trucktypen man skal føre. For å få truckførerbevis må man gjennomgå sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte trucktype.
Alle våre kurs tilpasses den enkeltes forkunnskaper, erfaringer og forutsetninger. Et truckførerbevis vil øke muligheten for jobb, og for å unngå ulykker og uhell vil kursene ha søkelys på grunnopplæring i sikker bruk av truck.

Vi tilbyr truckførerkurs som gir truckførerbevis i klassene
T1 – trekk-, plukk-, plattform- og palletruck
T2 – skyvemast- og støttebenstruck
T4 – motvektstruck
T5 – sidelaster

Kurset består av en teoretisk del og en praktisk del, og er organisert slik:

Modul 1.1: Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser 8 timer
Modul 2.2: Truck – 14 timer
Modul 3.2: Grunnleggende praktisk opplæring pr. valgte truckklasse 6 timer

Praksis:
Modul 4.2: Praktisk kjøreopplæring pr. valgte truckklasse – 20 timer

Vi gjennomfører kurs for enkeltpersoner og for grupper og prisen avhenger av antall påmeldte deltagere. Ta kontakt for tilbud, pris og påmelding.

Kranførerkurs

Vi er sertifisert for å kunne gjennomføre kranførerkurs som gir kranførerbevis i klassene G4 bro- og traverskran, G8 lastebilkran samt G11 løfteredskap.

Vårt fokusområde er at alle våre kurs skal tilrettelegges for den enkelte og tilpasses etter erfaring, bakgrunnskunnskaper og forutsetninger, og vi vet at ulike kompetansebevis øker mulighetene for fremtidig arbeid. Vårt mål er å hjelpe flest mulig til å komme ut i selvstendig arbeid og samtidig opparbeide seg den kompetansen som næringslivet søker.

Per i dag utfører vi kranføreropplæring gjennom en samarbeidsaktør, og kan derfor ikke tilby kurset hos oss for øyeblikket.
Oppdatert informasjon om kursoppstart på vår lokasjon kommer.

Båtførerbevis

Gjennom fritidsklubben Haugaland Motorklubb er vi godkjent testsenter for båtførerprøven og kan derfor tilby teoriopplæring og eksamen.

Det obligatoriske kravet til båtførerbevis gjelder båtførere som er født fra og med 1. januar 1980 og senere. Det er nødvendig å ha et slikt bevis for å kjøre båter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 HK. Det anbefales at også eldre tar båtførerbeviset.

Det er ikke nødvendig å ha et teorikurs for å ta båtførerprøven, men det gir større mulighet for å bestå eksamen.

Ønsker dere å tilby båtførerkurs og eksamen for deres ansatte eller medlemmer i deres organisasjon?

Ta kontakt for avtale om kurs, pris og eksamen.

Språkpraksis

Våre ansatte har mange års erfaring med språkkurs og videregående opplæring for ungdom, og vi vet at å lære språk gjennom aktivitet og arbeid kan være svært hjelpsomt i prosessen med å lære et nytt språk. Vi har erfaring med det Europeiske rammeverket for språk og lang erfaring med språkopplæring fra nivå A1 – B2.

I samarbeid med våre instruktører på verksted, maskin, kantine og bygg kan vi legge til rette for språkpraksis, og utvidet språkopplæring, for deltagere som går på språkkurs, og vil ha utbytte av å praktisere norsk gjennom praktisk arbeid.

Vi kan tilby praktisk bruk av språk gjennom ulike arbeidsoppgaver, og språklæreren hos oss vil legge til rette for bevissthet rundt begrepsinnlæring og-forståelse i samarbeid med instruktører. Vi utarbeider sammen med samarbeidsaktør en opplæringsplan som stemmer overens med læringsmål deltageren(e) arbeider med.

Vår erfaring med videregående opplæring gjør også at vi kan tilrettelegge for at ungdom kan bli bedre kjent med den yrkesfaglige delen av videregående skole og hvilke muligheter som ligger i dette i Norge. Dette gjør vi gjennom arbeid på verksted eller med maskiner og bevisstgjør deltageren på hvilke studietilbud som er aktuelle for de ulike typer arbeid.

Ta kontakt ved ønske om samarbeid, tilbud og oppstart.

Aktivitetsdager

Vi har tilgang til sjølinje brygge og naust. Dette, sammen med våre lokaler på Odland industripark gjør at vi kan arrangere aktivitetsdager for barn, unge og voksne. Enten det er snakk om skoleavslutninger, bedriftsarrangement, ledersamlinger eller aktører som legger til rette for fritidstilbud med ulike aktiviteter for barn og unge, kan vi tilby kajakkpadling, grilling, båtkjøring og fiske.

Vi legger til rette for aktiviteter som styrker team, skaper samhold og gode opplevelser og tilpasser aktivitetene til den enkelte som ønsker en opplevelsesrik dag, for seg og sin gruppe.

Ta kontakt for mer informasjon.