Vi vil gi mennesker som har falt ut av utdannings- eller arbeidsliv en mulighet til å få kompetanse, og slik finne sin vei tilbake til yrke- og arbeidsliv som aktive og selvstendige samfunnsborgere.

Vi ønsker å tilrettelegge for økt gjennomføring i videregående opplæring. Vi tilbyr praktiske kurs, opplæring og oppfølgning ut i arbeidslivet for de som ikke finner seg til rette i gjennom det ordinære tilbudet.

Vi kan gi kursbevis innen anleggsmaskiner som gir kompetanse næringslivet søker, og på denne måten bidra til å skape attraktive arbeidstakere.

Et bindeledd mellom ulike etater og næringsliv.

Futurum Norge ønsker å være bindeleddet mellom videregående skole, oppfølgingstjeneste, barnevern, NAV, arbeidsgiver og mennesker i endring. Vi vil være samarbeidspartner innen kurs, opplæring og arbeidsinkludering.

Vi setter søkelys på hele mennesket, og søker at hver enkelt lager sin egen vei og retning inn i egen fremtid. Vi baserer derfor arbeidet vårt på å bygge gode relasjoner mellom oss, enkeltindividet og lokalt næringsliv.

Vi tilbyr tjenester som veiledning, opplæring, kurs og tilrettelegging for å bidra til at flere får stabil tilknytting til arbeid.

Gjennom en avtale med oss legger vi til rette for oppfølging ut i arbeidslivet, og vi tilbyr å hjelpe bedriftene med ansettelser i form av ulike opplæringspakker alt etter behovet bedriften har i en eventuell ansettelse.

Synes du at tilbudet vårt er interessant for din kandidat, ta kontakt for en samtale så vurderer vi om dette er aktuelt for dere, sammen.

Språkopplæring og arbeidsoppfølging

Vi kan tilby norskopplæring rettet mot fremtidig arbeidsliv. Dette tilbudet er under utvikling. Les mer om hva vi tilbyr innen språkpraksis her.

Send oss en forespørsel

  Utarbeide opplæringspakker på næringslivets bestilling

  Vi inngår avtaler med lokale aktører i næringslivet som er positive til nyansettelser, og utarbeider individuelle opplæringspakker hvor en kan få opplæring i bruk av maskiner, verktøy og utstyr som kreves på arbeidsplassen,

  før vi videre er fungerer som mentorer i opplæring og oppfølging ute på arbeidsplassen. Dette skaper trygghet og mestring for den enkelte i møte med nye kollegaer, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.

  På denne måten gjør vi avstanden mindre mellom opplæring og arbeid.

  Tiden dette tar tilpasses den enkelte individuelt og vil variere fra person til person, men vi følger opp på arbeidsplassen i inntil 6 måneder.

  Er dette interessant for din bedrift?

  Send oss en forespørsel