Nyhet: Starter ny studielinje på Haugaland videregående skole

Fra neste skoleår vil Haugaland videregående skole tilby opplæring i vg2 anleggsteknikk, noe det er stort behov for i bransjen.

Politikerne i Fylkestinget sa i slutten av desember 2023 ja til utdanningstilbudet, og elever som har fullført vg1 bygg- og anleggsteknikk eller teknologi og industrifag (TIF) får nå muligheten til å søke. Søknadsfristen er 1. mars, som for andre vg2 løp ifølge nettsiden til Haugaland videregående skole.

Anleggsteknikk er et av de mest kostbare vg2 utdanningsprogrammene vi har i videregående skole i Norge, og dette er kun mulig å få til gjennom et samarbeid med lokale bedrifter.

Rogaland fylkeskommune har inngått en avtale med det lokale firmaet Futurum Norge as som har en stor maskinpark og et flott industriområde på Gismarvik.

Her vil elevene få opplæring i programfagene og få nødvendig trening i å arbeide med de forskjellige maskinene. Undervisningen vil derfor foregå delvis på Gismarvik og delvis på Haugaland videregående skole.

Elever som går på vg2 anleggsteknikk vil gå ut i et ordinært lærlingeløp etter vg2. De vil da kunne ta fagbrev etter to år i lære. Det er stor etterspørsel etter førere av gravemaskiner, dumpere og hjullastere.

-Vi er svært glade for å få til dette tilbudet, sier rektor Solveig Rossebø Kalstad på Haugaland videregående skole.
-Bransjen har vært svært positive og sier at det er meget stor sjanse for læreplass for de elevene som fullfører vg2.

Oppstart for den første klassen med plass til 15 elever er august 2024.

Ølen vidaregåande skule tilbyr også utdanningen fra høsten 2024. Her vil praksisopplæringen skje i tett samarbeid med ulike bedrifter og fellesfag og programfagsteori skjer på skolen.

Tekst: Næringsforeningen Haugalandet

Video: https://tv.app.tvh.as/94075617

Vår visjon:

Jobbe kontinuerlig med pedagogisk utvikling

Vi i Futurum vil sikre alle menneskers mulighet til å bidra i samfunnet. Dersom en har mistet retningen i livet, ønsker vi å tilrettelegge for at hvert enkelt menneske finner sin rolle i samfunnet og en vei videre.

Vårt team har kompetanse og erfaring innen utdanning, barne- og ungdomsarbeid og næringsliv. Vi bygger arbeidet vårt på gode og trygge relasjoner mellom mennesker. Vi arbeider målrettet for å skape mestringsopplevelser for den enkelte, for å hjelpe til med egenutvikling i et miljø med gode rammer.

Verdiene våre

Vi i Futurum vil sikre alle menneskers mulighet til å bidra i samfunnet. Dersom en har mistet retningen i livet, ønsker vi å tilrettelegge for at hvert enkelt menneske finner sin rolle i samfunnet og en vei videre.

Vårt team har kompetanse og erfaring innen utdanning, barne- og ungdomsarbeid og næringsliv. Vi bygger arbeidet vårt på gode og trygge relasjoner mellom mennesker. Vi arbeider målrettet for å skape mestringsopplevelser for den enkelte, for å hjelpe til med egenutvikling i et miljø med gode rammer.